ค้นพบจำนวน 81 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315-3127 ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3127-3466 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315-349 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315-3127 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3284-3246 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315-3127 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3245-3341 จ.ชลบุรี 20240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315-7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3341-331-3246 จ.ชลบุรี 20240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315-3 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
แยกบ้านสวน ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-344 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7-344 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-7 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340-331-3284 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
แยกคีรี ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344-3138 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344-3289 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
แยกวัดบางแป้ง ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 349-344 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344-3289 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340-3245 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3401-331-3289 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3289-3133 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3144-3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3133-344 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331-344 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3245-3401 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-3129 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3129-3144 ซ.บ้านทางตรง 3 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7-3129 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
แยกตำรวจน้ำ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
แยกอัสสัมชัญ ถ.อัสสัมชัญ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3245-3417 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3417-344 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331-3138 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3245-344 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331-3138 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7-3 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331-3241 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
แยกเทคโน ถ.เมืองใหม่กลาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138-3241 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-36 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36-7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-3240 ถ.ชัยพรวิถี ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7-36 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331-3240 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3240-36 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
แยกสายสามพัทยาใต้ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331-36 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-332 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331-332 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-331-3126 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
สถานีขนส่งจังหวัดชลบุรี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สถานีรถไฟพานทอง ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
สถานีรถไฟชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
สถานีรถไฟบางพระ ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
สถานีรถไฟศรีราชา ซ.ศรีราชา-หนองค้อ 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
สถานีรถไฟแหลมฉบัง ถ.เลี่ยงเมืองพัทยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
สถานีรถไฟบางละมุง ถ.เลี่ยงเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
สถานีรถไฟพัทยา ถ.เลี่ยงเมืองพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
สถานีรถไฟดอนเมือง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
สถานีรถไฟญาณสังวราราม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
สถานีรถไฟชุมทางเขาชีจรรย์ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
สถานีรถไฟบ้านพลูตาหลวง ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
สถานีรถไฟแจมโบรี่ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเกาะลอย ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ท่าภาณุรังษี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ท่าเรือสยามซีพอร์ท ถ.ไซโล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ท่าเรือโดยสารสตาร์ครูซส์แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ท่าจอดเรือทุ่งโปร่ง ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ท่าเทียบเรือห้องเย็น ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ท่าเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ท่าเรือขุกเสม็ด ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
ด่านชลบุรี-ขาออก ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ด่านชลบุรี-ขาเข้า ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง