ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111-115 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111-1221 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111-1062 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกบึงสีไฟ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-113 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113-1300 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113-1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
สถานีขนส่งจังหวัดพิจิตร ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีรถไฟท่าฬอ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีรถไฟพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีรถไฟวังกรด ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีรถไฟหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง