ค้นพบจำนวน 43 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1114 จ.พิจิตร 66160
แยกปลวกสูง ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
แยกสากเหล็ก จ.พิจิตร 66160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111-115 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111-1221 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111-1062 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกบึงสีไฟ ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-113 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1276-1068 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
แยกหนองหัวปลวก ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113-1300 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113-1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1304 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1068-1300 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1191-1301 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1068-1070 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1301-11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
แยกทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1070-1289 จ.พิจิตร 66110
แยกถนนมธุรสใต้ จ.พิจิตร 66110
แยกถนนโกสินทร์ 200 ปี จ.พิจิตร 66110
แยกบึงนาราง จ.พิจิตร 66130
แยกเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
แยกโพธิ์ไทรงาม จ.พิจิตร 66130
แยกวังงิ้ว จ.พิจิตร 66210
แยกชุมแสง-บางมูลนาก ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีขนส่งกิ่งอำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร 66160
สถานีขนส่งจังหวัดพิจิตร ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีเดินรถเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
สถานีรถไฟท่าฬอ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีรถไฟพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีรถไฟวังกรด ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
สถานีรถไฟหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
สถานีรถไฟห้วยเกตุ จ.พิจิตร 66110
สถานีรถไฟตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
สถานีรถไฟบ้านดงตะขบ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีรถไฟหอไกร ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีรถไฟบางมูลนาก ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
สถานีรถไฟบ้านวังกร่าง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ท่าเทียบเรือตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง