ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1275-1104 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1310 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1309-1275 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1275-1310 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1325-1104 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-1325 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
สถานีรถไฟบ้านบุ่ง ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
สถานีรถไฟหนองตม ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
สถานีรถไฟพรหมพิราม ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง