ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1086-1275 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1086-12 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกเต็งหนาม ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกดงประโดก ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-1161 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกซีพี ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกบ้านคลอง ถ.ปราบไตรจักร ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกวัดคูหาสวรรค์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-1086 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกสุเหร่า ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกบ้านแขก ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกเรือนแพ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกอินโดจีน ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วงเวียนสถานีรถไฟ ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกโคกมะตูม ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกสนามบิน ถ.สนามบินพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกต้นหว้า ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-117 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกแม็คโคร ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065-117 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065-12 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกหนองอ้อ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1063-12 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ถ.พิชัยสงคราม ซอย 11 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีรถไฟบ้านตูม ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีรถไฟบ้านเต็งหนาม ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีรถไฟพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีรถไฟบึงพระ ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีรถไฟบ้านใหม่ ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง