ค้นพบจำนวน 63 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1237-1268 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1143-1296 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1143-1237 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1309 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1275-1104 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1310 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1248-2013 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1143-2013 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1309-1275 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2331-2013 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1275-1310 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1325-1104 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1296 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1220-11-1086 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1086-1121 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1121 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-1325 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1086-1275 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-2013 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1086-12 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกเต็งหนาม ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกดงประโดก ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-1161 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกซีพี ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกบ้านคลอง ถ.ปราบไตรจักร ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกวังทอง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
แยกวัดคูหาสวรรค์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-1086 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกสุเหร่า ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกบ้านแขก ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกเรือนแพ ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกอินโดจีน ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วงเวียนสถานีรถไฟ ถ.เอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกโคกมะตูม ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกสนามบิน ถ.สนามบินพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกต้นหว้า ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-117 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกแม็คโคร ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065-117 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065-12 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกหนองอ้อ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1063-12 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293-1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1295 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065-1303 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117-1281 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1312-1063 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1114-1221 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1063-1114 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1115-1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
สถานีขนส่งนครไทย ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
สถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ถ.พิชัยสงคราม ซอย 11 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีรถไฟบ้านบุ่ง ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
สถานีรถไฟหนองตม ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
สถานีรถไฟพรหมพิราม ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
สถานีรถไฟบ้านตูม ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีรถไฟบ้านเต็งหนาม ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีรถไฟพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีรถไฟบึงพระ ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
สถานีรถไฟบ้านใหม่ ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
สถานีรถไฟแม่เทียบ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
สถานีรถไฟบางกระทุ่ม ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง