ค้นพบจำนวน 59 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1177-101 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1177-1125 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-1177 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1294-1330 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1201-1113 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-1158 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-1201 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1113-1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1201-1294 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1180-101 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048-1330 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-1180 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1201-1048 ต.วังไม้ขอน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1113-1048 ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-1048 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048-1195 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1318-1324 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1056-1327 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1195-1056 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1056-1113 ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-1054 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1195-1308 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1308-1113 ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
แยกท่าช้าง ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
แยกเตว็ด ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
แยกตาลเตี้ย ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
แยกกระจาย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
แยกคลองด่าน ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
แยกวังวน ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-1054-1053 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1195-101 อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-1113 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-1272 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
แยกบ้านนา ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-1327 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
แยกกระชงค์ ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-101 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-12 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
แยกคลองโพธิ์ ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
แยกโค้งตานก ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293-1203 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1057-12 ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1057-1055-12 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-1332 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1332-1272 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1332-1319 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293-1055 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293-1303 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1272-1319 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-1319-1311 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1293-1311 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-1311 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1303-1293 ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
สถานีขนส่งจังหวัดสุโขทัย ซ.แม่รำพัน ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ที่ทำการจุดจอดขนส่งจำกัดอำเภอบ้านด่านลานหอย ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
สถานีรถไฟคลองมะพลับ ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
สถานีรถไฟคลองยาง ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สถานีรถไฟสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ท่าอากาศยานสุโขทัย ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง