ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-1065 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-1331 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104-1 จ.กำแพงเพชร 62000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1109 จ.กำแพงเพชร 62000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-1132 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065-1278 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1278-1218 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1109-1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-101 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-1283 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-1278 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-1280 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115-1084 ถ.ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1117-1139 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084-1076 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1076 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084-1075 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
แยกคลองน้ำไหล ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1074-1280 จ.กำแพงเพชร 62210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1242 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
แยกป่าพุทรา ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1242-1072 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
แยกสลกบาตร ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1112-1072 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
สถานีขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ถ.กำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
สถานีขนส่งคลองลาน ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง