ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3504-3456 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013-3456 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013-3456 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3319-3013 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3456-3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3438-3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
แยกแขวงการทาง ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013-333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333-3220 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วงเวียนนาฬิกา ถ.สุนทรสถิตย์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วงเวียนปลาแรด ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วงเวียนงาช้าง ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
แยกวัดพิชัยปุรณาราม ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333-3438 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
แยกถนนบริรักษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3265-3183 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333-3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333-3211 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011-333 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011-3282 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีขนส่งจังหวัดอุทัยธานี ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
สถานีขนส่งตำบลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
สถานีขนส่งจังหวัดอุทัยธานี สาขาอำเภอบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ท่าเรือจ้าง ต.หาดทนง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ท่าเรือสุพรรณิการ์ ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ท่าเรือจ้าง ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ท่าเรือจ้าง ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง