ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกหลวงพ่อโอ ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
แยกคุ้มสำเภา ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
แยกหางน้ำสาคร ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
แยกดักคะนน ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-3196 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311-1 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
แยกแขวงการทาง ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
แยกสะพานใหม่ ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311-3183 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311-3010 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3010-340 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3251-3184 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3039-340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3039-3009 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3211-3039 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
สถานีขนส่งอำเภอวัดสิงห์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
สถานีขนส่งจังหวัดชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ท่าจอดเรือ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
ท่าเรือจ้าง ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
ท่าเรือศรีสมหมาย ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
ท่าเรือโดยสารวัดมะขามเฒ่า ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ท่าเรือโดยสารข้ามฟาก ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ท่าเรือข้ามฟาก ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ท่าเรือข้ามฟาก ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ท่าเรือข้ามฟาก ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ท่าเรือข้ามฟาก ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง