ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจอาคาร 1 ซ.ลบ. 1036 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196-3019 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3029-1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3015-1 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3015-3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
แยกรัตนพล ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วงเวียนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3333-3017-3302 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196-3016 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แยกทะเลชุบศร ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แยกถนนปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วงเวียนสระแก้ว ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วงเวียนเทพสตรี ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196-3016 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3017-1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-311 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196-311 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีรถไฟโคกกะเทียม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
สถานีรถไฟท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
สถานีรถไฟลพบุรี ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานีรถไฟบ้านป่าหวาย ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง