ค้นพบจำนวน 68 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3267-3196-347 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 329-3454 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 329-32 ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347-329 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3467-329 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 329-347 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347-32 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 329-3063 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3470-329 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3454-3412 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 329-3056 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3501-3412 ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3063-32 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32-3053 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3053-3061 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3060-309 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3056-3043 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3061-309 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3412-3263-3469 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3059-3061 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3059-3477 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263-3454-3111 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347-356 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3477-356 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32-356 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3056-32 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309-352 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3477-3057 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3477-308-3309 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3309-347 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-9 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347-3309 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32-308 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3425-340 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3442-3309 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3442-347 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340-3422 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9-347 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3418-3111 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9-3309 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
สถานีขนส่งอำเภอผักไห่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
สถานีขนส่งอำเภอเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
สถานีรถไฟท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีรถไฟชุมทางหนองวิวัฒน์ ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีรถไฟพระแก้ว ต.กระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
สถานีรถไฟบ้านมาบพระจันทร์ ต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
สถานีรถไฟบ้านม้า ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีรถไฟอยุธยา ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สถานีรถไฟบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีรถไฟบางปะอิน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีรถไฟคลองพุทรา ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีรถไฟเชียงรากน้อย ซ.วัดขวางพัฒนา ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
ท่านครหลวงรุ่งเรือง ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
แพข้ามฟาก ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
แพข้ามฟาก ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ท่าข้ามเรือวัดพนัญเชิง ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ธาราทิพย์แพขนานยนต์ ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สถานีรถไฟท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
ท่าเรือภัทรนครหลวง ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
ท่าเรือสินวัฒนา ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
ท่าเทียบเรือบริษัทปุ๋ยไทย จำกัด ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
ท่าเรือวัดขุนพรหม ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ท่าเรือบริษัทวีรวรรณ จำกัด ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ท่าเรือโอเรียนเต็ล ถ.เทศบาลซอย 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ท่าเทียบเรือริเวอร์ซัน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
ด่านบางปะอิน-ขาออก ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
ด่านบางปะอิน-ขาเข้า ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง