ค้นพบจำนวน 49 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
แยกพระประแดง ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
แยกสวนส้ม ถ.เทศบาลสำโรงใต้ 9 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
แยกมหาวงศ์ ถ.เทศบาลสำโรงใต้ 6 ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3109-3113 ถ.ทางรถไฟสายเก่า ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 303-9 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 303-9 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344-3268 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-3109 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344-3 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-3116 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117-3413 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 303-3243 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117-3268 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268-3413 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-3117 ถ.สุขุมวิท ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
สถานีรถไฟเปร็ง ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
แพไทยรุ่งทิพย์ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
ท่าเรือเพชรหึงษ์ ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ท่าเรือวัดโปรดเกศ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ท่าเรือพระประแดง ถ.ศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ท่าเรือเภตรา ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ท่าเรือบางหัวเสือ ซ.บางหัวเสือ ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ท่าเรือไทยเกรียง ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ท่าเรือบีดีเอสเทอร์มินอล ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ท่าเรือข้ามฟากสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
ท่าเรือสมุทรปราการ ซ.ท่าเรือวิบูลย์ศรี 2 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ท่าเรือยูนิไทย ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ท่าเรือสะพานปลาสมุทรปราการ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
ด่านวงแหวนรอบนอกตะวันออก-ขาออก ถ.บางนา-ตราด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ด่านวงแหวนรอบนอกตะวันออก-ขาเข้า ถ.บางนา-ตราด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ด่านลาดกระบัง-ขาออก จ.สมุทรปราการ 10540
ด่านลาดกระบัง-ขาเข้า จ.สมุทรปราการ 10540
ด่านบางพลีน้อย-ขาออก ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
ด่านบางพลีน้อย-ขาเข้า ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
ด่านบางพลี 2-ขาออก BANG PHLI 2 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ด่านบางพลี 2-ขาเข้า BANG PHLI 2 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ด่านบางพลี 1-ขาออก อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ด่านบางพลี 1-ขาเข้า ถ.บางนา-ตราด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ด่านบางบ่อ-ขาออก ถ.บางนา-ตราด ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
ด่านบางบ่อ-ขาเข้า ถ.บางนา-ตราด ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
ด่านบางนากม. 6-ขาออก ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ด่านบางนากม. 6-ขาเข้า ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ด่านบางแก้ว-ขาออก ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ด่านบางแก้ว-ขาเข้า ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ด่านบางเสาธง-ขาออก ถ.บางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ 10540
ด่านบางเสาธง-ขาเข้า ถ.บางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ 10540
ด่านเมืองใหม่บางพลี-ขาออก ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ด่านเมืองใหม่บางพลี-ขาเข้า ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง