ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
บ้านศิลปะไทย ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคาร 2 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ถ.เทศบาล สาย 2 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคาร 1 (อาคาร 50 ปี ราชัฏธนบุรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซ.อิสรภาพ 24 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซ.อิสรภาพ 24 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารหอประชุม-โรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารสุริยะคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารวิเศษศุภวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.ตรอกจิตรสมาน หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 13 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารช่อชงโค มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.,นายลอย, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารมิตรแท้ประกันภัย ซ.ตรอกจิตรสมาน หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารเรียนชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.ตรอกจิตรสมาน หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารดนตรีอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.ตรอกจิตรสมาน หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 13 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารศีตลาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.,นายลอย, หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ.อิสรภาพ 13 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารเอ็มเพลส ซ.เลียบทางรถไฟ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารธิติเนศ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 8 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารเจคลาส ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารธนบุรีพลาซ่า ถ.รัชดาภิเษก ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
อาคารเอฟพีซี ซ.เจริญนคร 65 ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
แยกบ้านแขก ถ.อิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
แยกบางยี่เรือ ถ.เทอดไท บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วงเวียนใหญ่ ถ.ประชาธิปก หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
แยกตลาดพลู ถ.เทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
แยกตากสิน ถ.กรุงธนบุรี บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
แยกมะลิทอง ถ.วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
แยกโรงพยาบาลทหารเรือ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
แยกมไหสวรรย์ ถ.พระราม 3 ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
แยกบุคคโล ถ.เจริญนคร ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
แยกตากสิน 37 ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
สถานีรถไฟตลาดพลู ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ท่าเรือวัดกัลยาณ์ วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ท่าเรือวัดซางตาครู้ส ถ.เทศบาล สาย 1 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ท่าเรือวัดประดิษฐาราม หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ท่าเรือสะพานกรุงเทพ ถ.พระราม 3 สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ท่าเรือวัดดาวคะนอง ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง