ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ซ.นาคดำรงค์ 1 คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
อาคารไทยรวมทุน ถ.กรุงเกษม วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
อาคารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.ดำรงรักษ์ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
อาคารยิ่งเจริญ ถ.ดำรงรักษ์ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
อาคารสหไทย ซ.ตรอกโรงเลี้ยงเด็ก คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
อาคารศรีวรจักร ถ.หลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
อาคารรอยัลอินเตอร์เนชั่นแนล ถ.เสือป่า ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
อาคารหมอมี ซ.ตรอกพันธ์จิตต์ 2 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
อาคารโต๊ะสุวรรณวนิช ซ.ตรอกพันธ์จิตต์ 1 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกจ.ป.ร. ถ.ราชดำเนินนอก วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10200
แยกจักรพรรดิพงษ์ ถ.นครสวรรค์ วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกสะพานขาว ถ.หลานหลวง วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกหลานหลวง ถ.จักรพรรดิพงษ์ วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถ.นครสวรรค์ วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10200
แยกเมรุปูน ถ.บริพัตร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกแม้นศรี ถ.จักรพรรดิพงษ์ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกยุคล 2 ถ.บำรุงเมือง คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกอนามัย ถ.พลับพลาไชย วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกกษัตริย์ศึก ถ.กรุงเกษม คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกวรจักร ถ.วรจักร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกมหาจักร ถ.หลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกโรงพยาบาลกลาง ถ.หลวง วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกพลับพลาไชย ถ.หลวง วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกนพวงค์ 2 ถ.หลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกเอส.เอ.บี ถ.จักรวรรดิ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกเสือป่า ถ.เจริญกรุง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วงเวียน 22 กรกฎาคม 22 ถ.วงเวียนยี่สิบสองกรกฎาคม ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกแปลงนาม ถ.แปลงนาม ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกหมอมี ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
แยกไมตรีจิตต์ ถ.เจริญกรุง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ถ.ดำรงรักษ์ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ท่าเรือโดยสารโบ๊เบ๊ คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ท่าเรือโดยสารโบ๊เบ๊ ถ.กรุงเกษม คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง