ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
หอระฆัง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ.เดือนตุลา พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ ถ.เดือนตุลา พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อาคารมหาสุรสิงหนาท ถ.เดือนตุลา พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ.เดือนตุลา พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ.16 สิงหา พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
อาคารวชิราวุธานุสรณ์ ถ.ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกผ่านพิภพ ถ.ราชดำเนินกลาง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกป้อมเผด็จ ถ.หน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกสะพานช้างโรงสี ถ.อัษฎางค์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกกัลยาณไมตรี ถ.กัลยาณไมตรี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกท้ายวัง ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกวงเวียน รด. ถ.สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกสะพานมอญ ถ.อัษฎางค์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
แยกพระพิทักษ์ ถ.พระพิทักษ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือพระปิ่นเกล้า ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือท่าช้างวังหน้า ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือท่าพระจันทร์เหนือ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือท่าพระจันทร์ใต้ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือมหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือท่าช้าง ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือราชวรดิษฐ์ ถ.มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือท่าเตียน ถ.ท้ายวัง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือโพธิ์อรุณ ถ.ท้ายวัง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือแดง พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือสุพรรณ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือราชินีเหนือ ซ.ท่าข้าม พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ท่าเรือปากคลองตลาด พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง