ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนมาฮัดมูฮัมมาดียะห์ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านบูเกะบากง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนดารุลกรุอนิลการีม ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านกาแร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนอดุลวิทยา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนฮาซานียะห์ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านปูตะ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านทุ่งคา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านยี่งอ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนพิพัฒน์ทักษิณ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านสมานมิตรวิทยา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนอัดดีนียะห์อิสลามมียะห์ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โรงเรียนบ้านต้นตาล ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง