ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านบาตู (บุญชอบสาครินทร์) มิตรภาพที่ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนเจริญศาสตร์ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนบือแนปีแย ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนวัดเชิงเขา ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนปะลุกาสาเมาะ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
โรงเรียนอัลบียาดุลอิสลามียะห์ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง