ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอัตตารบียะตุลอิสลามียะห์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านหัวเขา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านเขาตันหยง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านคีรี ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนอิสลาม ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านโคกสยา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนอิสลามบูรพา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านสะปอม ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง