ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านปลักปลา ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนตาดีรางฏอตูลอิตฟาล ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนอัซซูลบามะยีห์ดูดีนียะห์ ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนบ้านยาบี ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนวัดลำภู ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โรงเรียนวัดกำแพง ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสเขตโคกเขือ ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง