ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านบันนังดามา ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านกาบังพิทยาคม ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านยือนัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านลาแล ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านบาละ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านคชศิลา ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง