ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านรานอ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านนิคมฯ ภาคใต้ 13 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านทำนบ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านกูวา ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านนิคมฯ ภาคใต้ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านตาเน๊าะปูเต๊ะ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนผดุงศีลวิทยา ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านแบหอ ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านป่าหวัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านบันนังสตาอินทรฉัตรฯ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านเตาปูน ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนอิสลาบาเจาะวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านนิคมฯ ภาคใต้ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านกาโสด ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านบางลาง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านนิคมฯ ภาคใต้ 1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านนิคมฯ ภาคใต้ 9 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนเขื่อนบางลาง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านสันติ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โรงเรียนบ้านศรีนคร ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง