ค้นพบจำนวน 89 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลสาธารณสุขสิรินธร ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านชมพูสถิต ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยามูลนิธิ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนวัดลำพะยา ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนผดุงศาสน์วิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนมูลนิธิอุมมุลกูรอ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนปอเยาะ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านต้นหยี ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนวัดลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านสาดอ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนมุสลิมศึกษา ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านจาหนัน ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนยะลาบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนผดุงประชาพาณิชยการ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนพศิษฐ์วิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอนุบาลปราณีต ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านพร่อน ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านตาสา ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนมานะศึกษา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอนุบาลยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบสาครินทร์) ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านตาโละ ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนอนุบาลญัณญาร์ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนประทีปวิทยา ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนสตรียะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านบุรินทร์ ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านบาตัน ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนอิสลาฮียะห์ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนรัชตะวิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเพ็ญศิริ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนดารูมุสตากีม ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านเบอเส้ง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านยะลา ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนธรรมศาสนิสลาม ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านปาโจ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนบ้านกือแล ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนคุรุชนพัฒนา ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนศานติธรรม ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนสลากกินแบ่งรัฐบาล ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านบุดี ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนประทีปธรรมวิทยา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านจือนือแร ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านกะตูปะ ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนตามตะวัน ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนประชาอุทิศ ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านยือโระ ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะคละ ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โรงเรียนบ้านวังสำราญ ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ซ. 15 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยอิสลามยะลา ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง