ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านดอนรัก ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านบางราพา ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านท่ายาม ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านปะกาลือสง ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านปะกาจินอ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านใหม่ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านปรัง ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนปัตตานีดารุสลาม ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านกาหยี ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านควนคูหา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนวัดสุวรรณากร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านควนแตน ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านไผ่มัน ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านปะแดลางา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนชุมชนอิสลามศึกษา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านควนดิน ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านโคกโตนด ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง