ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนตาดีการูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนมอาหดิลอูลูม (เตรียมศึกษาวิทยา) ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนเจริญศรีศึกษา ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โรงเรียนบ้านกือยา ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ หมู่6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 073313928 - 45
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง