ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนสาครินทร์อุทิศ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดท่าดินแดง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านน้ำตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดป่าบ่อนต่ำ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 150 ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านหนองธง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านโคกทราย ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดควนเพ็ง ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านควนแหวง ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ถ.เพชรเกษม ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนอะมาดียะห์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านยางขาคีม ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ถ.เพชรเกษม ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
โรงเรียนบ้านโล๊ะหาร ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง