ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนวัดโพรงงู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนชุณหวัณ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนบ้านเขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนวัดใสประดู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนวัดตะแพน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนบ้านสวนโหนด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนบ้านหัสคุณ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนตะแพนวิทยา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง