ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดโงกน้ำ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดลานแซะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดเกาะยาง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดพังคาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง