ค้นพบจำนวน 42 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านขอนหาด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดแหลมโตนด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดปากสระ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดควนปันตาราม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดธรรมเถียร ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดสุนทราวาส ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนอุดมวิทยายน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนบ้านควนพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนบ้านไสหลวง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านควนพลี ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดดอนศาลา ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดเขาอ้อ (ปาลอนุกูล) ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดประดู่เรียง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดไทรโกบ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดเขาทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดหรังแคบ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านชายคลอง ถ.ปากประ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดบ้านสวน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนบ้านควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนอารียาศึกษา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านควนดินแดง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านโคกโดน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนควนขนุน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดโงกน้ำ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านระหว่างควน ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดลานแซะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดเกาะยาง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง (ปรางปราณีต) มิตรภาพที่ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดพังคาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนทุ่งยางเปล ถ.ไชยบุรี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนปัญญาวุฒิ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดควนแพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง