ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดสมหวัง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดพังกิ่ง (ประชาสงเคราะห์) ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านพน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงเรียนวัดเขาวงก์ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงเรียนวัดควนขี้แรด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านวังปริง ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงเรียนบ้านต้นประดู่ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ถ.สายในวัง - ป่าแก่ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงเรียนบ้านทอนตรน ถ.สายในวัง - ป่าแก่ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงเรียนบ้านควนประกอบ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงเรียนบ้านคู ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา (ปอเนาะบ้านคู) ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงเรียนอนุบาลกงหรา ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงเรียนบ้านป่าแก่ตก ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงเรียนบ้านหน้าวัง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงเรียนกงหราพิชากร ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงเรียนบำรุงอิสลาม ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงเรียนบ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
โรงเรียนบ้านพูดกรป. ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง