ค้นพบจำนวน 66 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดปากประ ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดแจ้ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านเตาปูน ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดควนถบ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านแหลมยาง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดเขาแดง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดควนกรวด ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอาชีวศึกษาพัทลุง ถ.วีรศักดิ์ราษฎร์พัฒนา ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดควนแร่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดควนมะพร้าว (พยาขันบำรุง) ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดธาราสถิตย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวีรนาทศึกษา ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ถ.ทางเสด็จ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ถ.ทางเสด็จ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดโพธิ์เด็ด (พุ่มพูนวิทยา) ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนสตรีพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนพณิชยการพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข (โสภณพัทลุงกุล) ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนพัทลุง ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลเรวดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดโคกชะงาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) ถ.เพชรเกษม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนเรวดีพัทลุง ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดโคกแย้ม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดบ้านสวน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดจินตวาส ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม (เมฆประชาบำรุง) ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดนาท่อม ถ.เพชรเกษม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดตำนาน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนประภัสสรรังสิต ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดโอ่ (ปิปผลิกประชาสรรค์) ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านควนกุฎ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดร่มเมือง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านทุ่งลาน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านไสถั่ว ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดโพธาวาสภิรมอุปถัมภ์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านนาโหนด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดหัวหมอน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านต้นไทร ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดบ่วงช้าง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง