ค้นพบจำนวน 272 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านลานข่อย จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษตร จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านขอนหาด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนอนุบาลแสงจันทร์ จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านไสเลียบ จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดแหลมโตนด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดปากสระ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดควนปันตาราม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดธรรมเถียร ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดสุนทราวาส ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนอุดมวิทยายน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนบ้านควนพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนบ้านไสหลวง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนบ้านควนพลี ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดดอนศาลา ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดเขาอ้อ (ปาลอนุกูล) ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดประดู่เรียง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดไทรโกบ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดโพรงงู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนวัดเขาทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดหรังแคบ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านชายคลอง ถ.ปากประ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนวัดบ้านสวน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
โรงเรียนบ้านควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนชุณหวัณ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนอารียาศึกษา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านควนดินแดง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านโคกโดน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านเขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนควนขนุน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดโงกน้ำ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดปากประ ถ.ปากประ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านระหว่างควน ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดแจ้ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดลานแซะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดเกาะยาง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง (ปรางปราณีต) มิตรภาพที่ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดพังคาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดใสประดู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนบ้านเตาปูน ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดตะแพน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนทุ่งยางเปล ถ.ไชยบุรี อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดควนถบ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านสวนโหนด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนบ้านแหลมยาง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านหัสคุณ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนปัญญาวุฒิ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนตะแพนวิทยา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
โรงเรียนวัดเขาแดง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดควนแพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โรงเรียนวัดควนกรวด ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอาชีวศึกษาพัทลุง ถ.วีรศักดิ์ราษฎร์พัฒนา ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดควนแร่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดควนมะพร้าว (พยาขันบำรุง) ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนบ้านขัน จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดธาราสถิตย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวีรนาทศึกษา ถ.บำรุงราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ ถ.คูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ถ.ทางเสด็จ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ถ.ทางเสด็จ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนวัดโพธิ์เด็ด (พุ่มพูนวิทยา) ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนสตรีพัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนพณิชยการพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข (โสภณพัทลุงกุล) ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนพัทลุง ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง