ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดควนวิไล ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านญวนโปะ ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวัดท่าพญา ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านหินคอกควาย ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านป่าแก่ ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านหัวควน ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านปะเหลียน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านนา ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านหาดเลา ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านลำแคลง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านวังศิลา ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านแหลมสอม ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนทุ่งไทรทอง ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงเรียนบ้านโคกแตว ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนหนองผักฉีด ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงเรียนบ้านสุโสะ ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงเรียนบ้านเด็กน้อย ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนทุ่งยาววิทยา (อนุบาล) ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนทุ่งยาววิทยา ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านสามแยก ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงเรียนบ้านลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โรงเรียนบ้านเขาติง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
โรงเรียนทุ่งรวงทอง ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง