ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านควนยาง ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านควนยวน ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านลำพิกุล ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวัดอัมพวัน ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวัดหนองเป็ด ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวัดโหละคล้า ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านหนองชวด ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านทอนพลา ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านยูงงาม ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านโคกทราย ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวัดโพรงจระเข้ ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านนานิน ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านนายายหม่อม ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ถ.สุนทรนนท์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา ถ.ท่าบันได ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านในควน ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ถ.ท่าบันได ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โรงเรียนบ้านท่าบันได ถ.ท่าบันได ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง