ค้นพบจำนวน 331 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ซ.ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง ซ.89 จ.ตรัง 92110
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โรงเรียนบ้านต้นไทร ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โรงเรียนชุมชนวัดโคกเลียบ ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โรงเรียนอนุบาลรัษฎา ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โรงเรียนวัดควนเมา ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โรงเรียนบ้านทอนเหรียน ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โรงเรียนวัดเขาพระ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โรงเรียนบ้านไทรบ่วง ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านลำช้าง ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โรงเรียนบ้านหนองราโพ ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านวังหลาม (สังข์สุวรรณ) ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านในปง ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
โรงเรียนบ้านคลองมวน ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนวัดห้วยนาง ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนหนองบัวน้อย ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านซา ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนในเตาพิทยาคม ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านไชยภักดี ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
โรงเรียนบ้านไสมะม่วง ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านควนเลียบ ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนท่างิ้ว (ตชด. อุปถัมภ์) ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนวัดเขา ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านป่ายาง ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนวัดบางดี ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนวัดเขาสาขาบ้านไทรงาม ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านควนงาช้าง ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนวัดกาญจน์บริรักษ์ ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านเขากอบ ถ.เพชรเกษม ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านบางคราม ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนห้วยยอดกลึงวิทยาคาร ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านวังลำ ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านควนตัง ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านพรุจูด ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอด ถ.เทศบาล 7 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ถ.เทศบาล 5 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านเขาหัวแหวน ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านโตน จ.ตรัง 92150
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านท่าประดู่ ถ.บ้านโรงเลื่อย ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ถ.เพชรเกษม ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ถ.เพชรเกษม ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านพรุเตย จ.ตรัง 92150
โรงเรียนวัดนาวง ถ.เพชรเกษม ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนวัดน้ำพราย ถ.รัตนพันธ์ ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ถ.เพชรเกษม ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านช่องหาร ถ.เพชรเกษม ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
โรงเรียนวัดควนไทร ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ถ.เพชรเกษม จ.ตรัง 92150
โรงเรียนบ้านไสบ่อ ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านต้นปรง ถ.เพชรเกษม ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ถ.เพชรเกษม ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
โรงเรียนบ้านหนองหมอ ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านป่ากอ ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
โรงเรียนวัดน้ำฉ่า ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
โรงเรียนบ้านลำแพะ ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
โรงเรียนบ้านเขาโอน ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
โรงเรียนบ้านปากแจ่ม ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
โรงเรียนวัดน้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92170
โรงเรียนบ้านทุ่งนา ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92170
โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ถ.เทศบาล 9 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
โรงเรียนบ้านลำภูรา ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
โรงเรียนบ้านบางยาง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190
โรงเรียนกมลศรี จ.ตรัง 92150
โรงเรียนบ้านด่าน ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92170
โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92170
โรงเรียนบ้านบางพระ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
โรงเรียนบ้านทุ่งยาง ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง จ.ตรัง 92150
โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92000
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
โรงเรียนวังวิเศษ ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
โรงเรียนวัดสันติวัน ถ.เพชรเกษม ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190
โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190
โรงเรียนบ้านสายควน จ.ตรัง 92150
โรงเรียนน้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92170
โรงเรียนบ้านไร่พรุ ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92170
โรงเรียนบ้านบางค้างคาว จ.ตรัง 92150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง