ค้นพบจำนวน 184 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านคีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ทุ่งหว้า ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนวัดชมพูนิมิตร ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านนาทอน ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านวังสายทอง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนวรรธนะสาร ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านช่องไทร ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านบารายี ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านทุ่งสะโป๊ะ ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนผังปาล์ม 7 จ.สตูล 91130
โรงเรียนผังปาล์ม 1 จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านท่าศิลาบำรุง ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านผังปาล์ม 3 จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านราไว ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านวังตง ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด (มิตรภาพที่ 114) ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนอนุบาลมะนัง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านหาญ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านหัวควน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนวังพระเคียน ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านเขาไคร ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านป่าฝาง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านอุไร ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านสนกลาง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านบ่อหิน ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนรัศมีวิทยา ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านท่าแลหลา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านอุได ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนนิคมพัฒนาผังที่ 120 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านดาหลำ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านนาข่า ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนกำแพงวิทยา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนนิคมพัฒนา ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านใสใหญ่ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านปีใหญ่ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านน้ำหรา ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านทุ่ง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนสายเพชรศึกษา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านปากปิง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านโกตา ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนอนุบาลละงู ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านท่ายาง ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านเกาะยวน ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนนิคมซอย 10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนเพชรชูศึกษา ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านลาหงา ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนละงูพิทยาคม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนอนุบาลร่มไทร ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านในเมือง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านห้วยไทร ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านสวนเทศ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงเรียนอนุบาลอิสลามศึกษา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านควนเก อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงเรียนบ้านควนล่อน ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนฟัตฮุลฮีดายะ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนปากละงู ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา (ชูสินอุปถัมภ์) ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนถ้ำทะลุ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
โรงเรียนบ้านปากบาง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โรงเรียนบ้านทางยาง ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงเรียนบ้านวังปริง ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงเรียนบ้านดูสน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
โรงเรียนบ้านนาแก้ว ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงเรียนบ้านบูเกตยามู ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
โรงเรียนบ้านไร่ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โรงเรียนวัดท่าชะมวง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง