ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนดีดุลอิสลาม ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพมรา 222 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านปากช่อง ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบุสตานุดดีน ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนวัดช่องเขา ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านป่าชิง ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนเจริญธรรมวิทยา ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านสะกอม ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนจะนะวิทยา ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนวัดทุ่งพระ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนอัลมูตาวัสษิเต๊าะห์ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านนา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านนาหว้า ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านเกาะทาก ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนวัดนาปรือ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านลางา ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนวัดประจ่า ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านโหนด ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านแค ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านทุ่งครก ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนดำรงค์ศาสน์วิทยา ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนบ้านคลองแงะ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง