ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดควนเพ็ง ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพระโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านชะแม ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านท่าคุระ ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดสนามชัย ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนศรีวิทยา ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดประเจียก ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดประดู่หอม ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านบ่อกุด ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดกลาง (รักษ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนสมพงษ์วิทยาจะทิ้งพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนในเมือง ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ (วิจารณ์ศีลคุณ) ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดคูขุด ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านพังเภา (เชิญประชานุกูล) ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดแหลมวัง ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดผาสุกาวาส ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านวัดใหม่ ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดบ่อแดง ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง