ค้นพบจำนวน 523 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โรงเรียนวัดปากระวะ ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนเจริญพงศ์วิทยา ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดคลองแดง ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนคลองแดนวิทยา ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดบางหรอด ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนบ้านมาบบัว ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนบ้านหนองถ้วย (นุ่มประชาสรรค์) ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดคูวา ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดทุ่งสงวน (คุรุประชาสรรค์) ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนบ้านขี้นาก ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดหลวงบน ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนบ้านดอนแบก (สุขประชา) ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดบ้านขาว ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดผักกูด ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาน) ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดหัววัง ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดหัวเค็ด ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนบ้านรับแพรก (คุรุราษฎรสงเคราะห์) ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนระโนด ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดปากแตระ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนบ้านระโนด (ธัญเจริญ) ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดจาก ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดตะพังหม้อ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดระโนต ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนระโนดวิทยา ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนบ้านหน้าทอง ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดเถรแก้ว ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดมหาการ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดแจ้ง ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดใหญ่ ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดพังยาง (พุทธสโรประชาคาร) ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดพังตรี ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ (พุทธวโรปการ) ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนบ้านโคกแห้ว จ.สงขลา 90270
โรงเรียนสามบ่อวิทยา (อุดมคณารักษ์) ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดกาหรำ จ.สงขลา 90270
โรงเรียนบ้านบ่อตรุ (นิยมประชาคาร) ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนดารุ้ลญันนะฮ์ ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดเจดีย์งาม (เจริญศักดิ์ประชาสรรค์) ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดสีหยัง ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส จ.สงขลา 90270
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา จ.สงขลา 90270
โรงเรียนวัดประดู่ (สุทธิพานิชพงศ์ชนูปถัมภ์) ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดนางเหล้า ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โรงเรียนวัดควนเพ็ง ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพระโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดโตนดด้วน จ.สงขลา 90270
โรงเรียนวัดทุ่งบัว จ.สงขลา 90270
โรงเรียนบ้านชะแม ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านท่าคุระ ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านแหลมหาด จ.สงขลา 90270
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดสนามชัย ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนศรีวิทยา ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ จ.สงขลา 90270
โรงเรียนวัดประเจียก ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดอ่าวบัว จ.สงขลา 90270
โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดประดู่หอม ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านบ่อกุด ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดกลาง (รักษ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนสมพงษ์วิทยาจะทิ้งพระ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนในเมือง ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ (วิจารณ์ศีลคุณ) ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดคูขุด ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านพังเภา (เชิญประชานุกูล) ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดแหลมวัง ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดผาสุกาวาส ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านวัดใหม่ ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดบ่อแดง ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนวัดท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงเรียนบ้านม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงเรียนวัดประตูเขียน ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงเรียนวัดบางเขียด ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงเรียนวัดวาส ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงเรียนวัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎร์ศึกษา) ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงเรียนวัดชะแล้ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงเรียนวัดหนองหอย ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงเรียนบ้านขนุน ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
โรงเรียนวัดขนุน ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง