ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านไสดง ซ.ดอนทึงทัง ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านควนกองเมือง ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนควนกองเมือง ซ.ควนกองเมือง ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนปรีชาราษฎร์ศึกษา ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนวัดวิเวกการาม ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนควนสุบรรณ ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบ้านนาสาร ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนควนสุวรรณวิทยา ถ.เฉียงพร้า-บ้านนาเดิม ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ถ.ไร่เหนือ-บ้านปลายน้ำ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านปลายน้ำ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านโกงเหลง ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านกรอบแกรบ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนพุทธยาศรม อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านนาสาร ถ.เหมืองทวด อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนจงฮั้ว อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) ถ.ขุนทองหลาง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านวังหิน ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนอนุบาลนวพร ถ.พูนสิริ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านอู่มาต) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านควนใหม่ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านยางอุง ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนเทศบาล 5 (วสุนธราภิวัฒก์) ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านนายาง ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านเหมืองทวด ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนวัดน้ำพุ ถ.ควนพรุพี-น้ำพุ ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนบ้านหนองปริง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ถ.ริมคลอง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนท่าชีวิทยาคม ถ.ควนพรุพี-น้ำพุ ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนบ้านคลองปราบ ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงเรียนบ้านดอนทราย ถ.ควนพรุพี-น้ำพุ ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนบ้านควนเนียง ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนวัดควนศรี ซ.ราษฎร์ส่งเสริม ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 12 (วัดสุคนธาวาส) ซ.สันติสุข ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนบ้านช่องช้าง ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง