ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดรัตนาราม ถ.สันติมิตร ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนวัดจาย (สุทธบุรราษฎร์) ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนบ้านธารน้ำไหล ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง