ค้นพบจำนวน 495 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
โรงเรียนบ้านศรีธนู ถ.เพชรเกษม ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
โรงเรียนวัดสมัยคงคา ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงเรียนบ้านใต้ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงเรียนบ้านแหลมดิน ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนบ้านคันธุลี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนท่าชนะ ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนวัดสุมังคลาราม ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนบ้านชายท่า ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนบ้านแหลมหอย ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงเรียนวัดชัยธาราวาส ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนนานาชาติหวังชุนเกาะสมุย ถ.ท้องทราย ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนบ้านปลายแหลม ถ.ท้องทราย ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงเรียนตลาดหนองหวาย ถ.หลังโรงเรียนตลาด ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนวัดภูเขาทอง ซ.แม่น้ำ 5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนบ้านบ่อผุด ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนบ้านบางรักษ์ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดอัมพาวาส ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนวัดมัชฌิมาราม ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนบ้านอ่างทอง ซ.เอกอุทิศ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย ซ.เอกอุทิศ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดบุญฑริการาม ถ.พังบัว ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดมหาถูปาราม ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดแจ้ง ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนคลองรอก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนบ้านคลองรอก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนบ้านหาดงาม ถ.หาดงาม ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดขจรบำรุง ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนมวยไทยนานาชาติ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดสมุทาราม ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนบ้านดินก้อง ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนบ้านเกาะมุกข์ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนเกาะสมุย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนบ้านศรีพนม ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข ถ.วิริยะ 1 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดสระเกศ ถ.นรา-สระเกศ ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนวัดละไม ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
โรงเรียนสมุยบริหารธุรกิจ ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนบ้านตะกรบ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนวัดคีรีวงการาม ถ.นรา-ตลิ่งงาม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนบ้านห้วยพุน ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนบ้านหน้าค่าย ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
โรงเรียนวัดกลาง ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดคีรีมาส ถ.คีรีมาส ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนวัดสันติวราราม ถ.สันติสุข 2 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงเรียนบ้านนาแค ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนวัดเดิมเจ้า ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนบ้านพรุยายชี ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนวัดจำปา ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนบ้านหนองมน ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนวัดเววน ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนวัดสุทธาวาส ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนบ้านสามสัก ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนวัดศรีเวียง ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนสารภีอุทิศ ถ.รักษ์นรกิจ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนผู้ใหญ่ศรีชัยวิทยา ถ.รักษ์นรกิจ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนวัดโพธาราม ซ.เทศบาล 11 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 86000
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนวัดชยาราม ซ.โสภฌประชาสรรค์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนพุทธนิคม ถ.รักษ์นรกิจ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนไชยาวิทยา ถ.สันติมิตร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนวัดพุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 86000
โรงเรียนวัดรัตนาราม ถ.สันติมิตร ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนวัดจาย (สุทธบุรราษฎร์) ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนบ้านทือ ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนบ้านธารน้ำไหล ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนบ้านไทรงาม ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงเรียนวัดท่า ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงเรียนเสวียดวิทยา ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
โรงเรียนวัดท้องอ่าง ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
โรงเรียนบ้านควนรา ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงเรียนสุทธิชลาราม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
โรงเรียนวัดบางน้ำจืด (เนียมนิกรวิทยา) ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงเรียนบ้านบางคราม ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โรงเรียนวัดน้ำพุ ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง