ค้นพบจำนวน 56 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ต ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนบ้านบางคู ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ต ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนบ้านสะปำมงคลวิทยา ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา) ถ.ประชาอุทิศ 1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลบุษบง ซ.อนุบาลบุษบง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนบ้านกู้กู ซ.พัชนี-บางชีเหล้า ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนนานาชาติคิว.เอส.ไอ. ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา ซ.หงษ์หยกอุทิศ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (วิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ซ.นพดารา ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้เอสแบค ซ.เดชาณรงค์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนวิทยาสาธิต ถ.โกมารภัจจ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ถ.นคร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนพิบูลสวัสดี ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ถ.สตูล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนวิชิตสงคราม อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ซ.มงคล 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา ถ.กระบี่ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ถ.พัฒนา ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเกาะสิเหร่ ซ.เทียมประชาอุทิศ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนภูเก็ตการบัญชี ซ.สุรินทร์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอาชีวการบัญชี ซ.เเสนสุข 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนบ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงเรียนบ้านนาบอน ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงเรียนบ้านฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงเรียนสุวรรณคีรีเขต ซ.ปฏัก 22 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงเรียนบ้านกะตะ ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
โรงเรียนเมืองภูเก็ต ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงเรียนแหลมพันวา ซ.ประชาอุทิศ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนอิสลามพัฒนา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.โคกมะขาม ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซ.ประวัติ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 5 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ถ.โกมารภัจจ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ซ.ศักดิเดชน์ 1 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซ.สะพานหิน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง