ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านนอกนา ถ.โคกยาง-ท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านบางด้ง ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านท่าจูด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนบ้านโคกยาง ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว (เทศบาล 1) ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง