ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดหนองแตน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดพระเพรง ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดแพร่ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนพระพรหมวิทยานุสรณ์ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนบ้านห้วยระย้า ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดพระพรหม ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดไสมะนาว ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดท้ายสำเภา ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนบ้านห้วยยูง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง