ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านอายเลา ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านลำหัก ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดสมควร ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดสำนักขัน ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านคอพรุ ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนชนะวิทยา ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านควนโตน ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดวังฆ้อง ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนสามตำบลวิทยาประชาสรรค์ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านคอกวัว ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดนาหมอบุญ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านควนมุด ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง