ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนตชด. ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนบ้านปากแพรก ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนบางขันวิทยา ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนอนุบาลบางขัน ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนวัดลำนาว ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนบ้านไสยาสน์ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 (บ้านน้ำร้อน) ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนบ้านหนองเจ ถ.นิคมแนวหนึ่งทิศใต้ ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนตชด. ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 90 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ถ.นิคมแนวหนึ่งทิศใต้ ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนสมสรร ถ.นิคมแนวหนึ่งทิศใต้ ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงเรียนบ้านเขาวง ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง