ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านท่าเสริม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบำรุงวิทยา ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านปากพรุ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดนพคุณ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านบางโหนด ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดบ่อโพง ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดโคกพิกุล ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิสานอุปถัมภ์) ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่ 112 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนทรายขาววิทยา ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนหัวไทร ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนอนุบาลเพชรเทวี ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านหน้าศาล ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านหนองบอน ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดท้ายโหนด ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดฉิมหลา ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนเขาพังไกร ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดบูรณาวาส ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านลากชาย ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดแหลม ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดโคกสูง ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดรามแก้ว ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านแหลมราษฎร์บำรุง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดควนชะลิก ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนวัดปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนบ้านหัวไทร ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
มหาวิทยาลัยชุมชนศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัย ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง