ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดธาราวง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านท่าไทร ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านห้วยหาร ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านป่าแชง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนดอนบอสโกพัฒนา ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดสามัคยาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง