ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านท่าเจริญ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดธงทอง ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดธาราวง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านท่าไทร ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนเสาธงวิทยา ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนประชานุเคราะห์ 7 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านห้วยหาร ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนบ้านป่าแชง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนดอนบอสโกพัฒนา ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดสามัคยาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนวัดปลายสระ ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนอนุบาลสกุลดี ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านเกยเชน ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนอนุบาลร่อนพิบูลย์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนร่อนพิบูลย์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านหนองกก ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดควนชุม ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดเทพนมเชือด ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนสุนทราภิบาล ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดเขาน้อย ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดเทพมงคล ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนดรุณศึกษา ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดวัวหลุง ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดควนเกย ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านหนองมาก ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนตระพังพิทยาคม ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง